DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi35

Opublikowane: 27 marca 2021

Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności sądowego rozwiązania umowy dożywocia z art. 913 § 2 kodeksu cywilnego

11-27 Weronika Batory
366

The Admissibility of Using the Provisions of the Polish Civil Code as a Basis for Declaring Resolutions of Meetings of Capital Companies Invalid

28-46 Ivan Smanio
233

Problem uczestnictwa notariusza w radach nadzorczych spółek kapitałowych

47-59 Robert Stefanicki
217

Zwalczanie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

60-83 Maciej P. Gapski
256

Publiczne prawa podmiotowe przedsiębiorców do korzystania ze środowiska, w tym do korzystania z przyrody

84-95 Ewa Czech
279

Administracyjne i cywilnoprawne aspekty zatwierdzania taryf energetycznych przez Prezesa UKE

96-111 Elżbieta
221

Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-Political Perspective

Part 2: Regulatory Issues and Requirements

112-127 Eryk Kosiński, Anna Mikulska
252

Formy realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych

128-139 Michał Mariański
250

Rezygnacja marszałka województwa. Zagadnienia ustrojowe

140-157 Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak
144

Uwagi na temat „stanu odurzenia”, „środka odurzającego” oraz „środka działającego podobnie do alkoholu” w ujęciu przepisów karnych i prawa wykroczeń, w świetle ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

158-195 Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
441

Możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu z kradzieży na paserstwo w toku rozprawy głównej a zagadnienie tożsamości czynu w prawie karnym

196-214 Jan Kluza
237

Immunitet jurysdykcyjny konsulów honorowych w Polsce a kontrola drogowa Policji – ujęcie konstruktywne

215-232 Maciej Perkowski
1729

O poglądzie Jerzego Panejki na instytucję samorządu – supplementum

233-249 Jarosław Dobkowski
332