Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł analizuje charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed jej rejestracją. Ponieważ spółdzielnia nie zostaje utworzona do czasu jej rejestracji, osoby takie uważa się za dłużników solidarnych wobec wierzycieli z czynności zdziałanych w interesie spółdzielni. Dopiero po wpisie do rejestru sądowego spółdzielnia przejmuje długi wynikające z czynności podejmowanych w jej interesie, ale może wystąpić z roszczeniem regresowym wobec osób dokonujących takich czynności.

Słowa kluczowe

odpowiedzialność solidarna, spółdzielnia, rejestracja, założyciele spółdzielni joint and several liability, cooperative, registration, founders of the cooperative

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Allerhand, Maurycy. Kodeks handlowy. Komentarz. Lwów: Kodeks Spółka Wydawnicza, 1935.
  2. Bierecki, Dominik. Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2017.
  3. Bierecki, Dominik. Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym. Warszawa: C.H. Beck, 2021.
  4. Gersdorf, Mirosław. „Komentarz do art. 11”. W Prawo spółdzielcze. Komentarz, 40–44. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
  5. Grzybowski, Stefan. Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego. Warszawa: Zakład Wydawniczy CRS, 1976.
  6. Kędzierska-Cieślak, Alicja. Komis (zagadnienia cywilnoprawne). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
  7. Pietrzykowski, Krzysztof. Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
  8. Pyziak-Szafnicka, Małgorzata. „Wielość dłużników i wierzycieli”. W System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna 5, red. Konrad Osajda, 351–463. Warszawa: C.H. Beck, 2020.