DOI: https://doi.org/10.36128/10.36128/priw.vi44

Opublikowane: 31 marca 2023

Przyrodzona godność człowieka podstawą sprawiedliwości

Znaczenie oraz kilka racji uzasadniających

13-31 Wojciech Dziedziak
297

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030

Perspektywa regionalna

32-48 Maciej Perkowski, Artur Kosicki, Sebastian Chrzanowski
210

The Introduction of the National Recovery and Resilience Plans in the Light of the Visegrád Grup Countries’ Experience

49-58 Maciej Serowaniec, Michał Przychodzki
80

Hrabiego Leonida Kamarowskiego wizja idei suwerenności państw w postępowaniach przed trybunałem międzynarodowym

59-72 Arsen Tagirov, Dariusz Szpoper
56

X tom Zbioru Praw Cesarstwa Rosyjskiego w województwach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

73-97 Maciej Helmin, Hubert Rafałowski
66

Monistic System as a Model of Governance in Cooperatives Established Under National Laws in Selected Foreign Legal Systems and the Arguments for Introducing this System in the Cooperative Governed by Polish Law

98-112 Grzegorz Kozieł
48

Ogólna charakterystyka banków spółdzielczych we Francji

113-133 Mariola Lemonnier
68

Rozwiązanie czy puszka Pandory? Naruszenie więzi rodzinnej spowodowane ciężkim i trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia (artykuł 4462 kodeksu cywilnego)

134-147 Aneta Biały
105

Prawo oskarżonego do kontaktu z obrońcą podczas posiedzenia aresztowego i rozprawy prowadzonych zdalnie

148-162 Renata Badowiec
71

Enabling Society 5.0 through COVID-19 Digital Transformation, New Data Ecosystems, and Sustainability. Post-pandemic Legal Reflections

163-194 Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk , Ewelina Badura
197

Health Law Implications of the Use of Blockchain Technology

195-215 Renata Hrecska-Kovacs
87

Standardy dotyczące eksperymentu medycznego przeprowadzonego na organizmie ludzkim w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

216-235 Tomasz Dąbrowski
98

W stulecie ustawy elektrycznej. Prawodawstwo energetyczne II Rzeczypospolitej

236-261 Tomasz Robert Nowacki
102

Ramy prawne budownictwa na terenie parków narodowych

262-274 Adam Drgas
113

Konstytucyjne i teoretyczno-prawne problemy dotyczące dokonywania zmian w trakcie roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normujących zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci

275-296 Monika Münnich
117

Opłata za marnowanie żywności. Obciążenie nieznane w polskim prawie publicznym

297-310 Michał Kuśmirski
99

Co dalej z polskimi roszczeniami wobec Niemiec z tytułu strat wojennych w latach 1939-1945?

311-334 RAFAŁ ADAMUS
118