DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi39

Opublikowane: 31 marca 2022

The American Security Model and Its Influence over European Social and Juridic Values

Roser Martínez Quirante
187

Współczesny abolicjonizm więzień

31-52 Filip Ciepły
497

W obronie nauki administracji

53-79 Jarosław Dobkowski
356

Enforcement of Court Decisions as a Social Guarantee of Protection of Citizens Rights and Freedoms

80-102 Nataliia Lytvyn, Halyna Andrushchenko, Yevhen V. Zozulya, Olena V. Nikanorova, Lyudmila M. Rusal
417

To What Extent Do Human Rights Provide an Appropriate Approach to Achieving Environmental Protection?

103-115 Nikola Tkacz
146

Reżim prawny umowy o zakazie konkurencji zawartej z członkiem organu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

116-128 Michał Barański, Mirosław Pawełczyk
223

Selected Issues of Subsidy for Employment of Persons with Disabilities

129-149 Tomáš Sejkora
109

The Infringement of the Author's Moral Rights In the Perspective of Making Spatial Copies of Works In Formats Accessible to People with Disabilities

Anna Bober-Kotarbińska
166

The Problem of Normative Reflection (Consolidation) of Causation in the Criminal Law of Ukraine and Some Foreign Countries

163-180 Владимир Владимир
116

Oczywista bezzasadność powództwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

181-210 Filip Manikowski
169

Sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania i jego skutki (art. 257 § 3 k.p.k.).

211-236 anna Dziergawka
362

O potrzebie kompatybilności przepisów regulujących wyzysk w Kodeksie Cywilnym i w Kodeksie Karnym

237-263 Paweł Lewandowski
315

Zasada równości praw i obowiązków członków spółdzielni

Uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Dominik Bierecki
284

„Rozszerzenie” ochrony przedsiębiorców na gruncie umów bankowych zawierających klauzule abuzywne

282-296 Aleksandra Nadolska
157

Law on Corporate Social Responsibility for Consumers in Vietnam

297-312 Nguyen Duy Phuong, Nguyen Duy Thanh
331

Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby

Część. 2 Przesłanki groźby prawnie doniosłej jako wady oświadczenia osoby zawierającej małżeństwo

313-344 Anita Lutkiewicz-Rucińska
186

Examination of the Right of a Female Child to Inheritance: Eastern Nigeria Context

345-369 Adeola Olufunke Kehinde, SUNDAY KOLAWOLE IYANIWURA , CHIKAODILI ADIMOHA
215